Vær opmærksom på aflysninger.

Aflysningerne tikker ind her i MINLANDSBY og vi sender direkte besked ud til jer i forbindelse med de arrangementer og møder som MINLANDSBY desværre ikke kan afholde eller deltage i pga. COVID-19. I kan også følge med her på bloggen.

Vær opmærksom på alle arrangementerne i MINLANDSBY app, flere af dem er også aflyst på grund af COVID -19, men HUSK det er op til de lokale arrangører der har tilføjet arrangementerne i appen selv at informere om aflysningerne. Så husk at gå ind og tilføje, hvis dit arrangement er aflyst eller udskudt.

I MINLANDSBY lukker vi på ingen måde ned og derfor kan I fange os på info@minlandsby.dk – 3210 7700 eller på chatten.

Når det i sandhed skal lykkes..

Søren Kierkegaard 1859:

“At man, naar det i Sandhed skal lykkes En at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er, og begynde der”

Hvad har Kierkegaard og MINLANDSBY med hinanden at gøre ? – Jo hør her…

Siden starten på MINLANDSBY har det været vigtigt for os at forstå livet i landsbyen. Hvor er styrkerne og hvor er udfordringerne. Hvor skal vi hen for at det lykkes? Derfor har vi ligesom Kierkegaard siger – været meget grundige i at indsamle data fra de landsbyer og lokalområder vi besøger. Data – der er enorm vigtig i udviklingen af MINLANDSBY 2.0. Vi har besøgt mange forsamlingshuse, sportshaller, kommuner og private hjem. I 2019 var det helt vildt, måske afledt af Løvens Hule som var et højdepunkt i 2019. Vi holder mange telefon og onlinemøder – men det er alligevel noget andet at være fysisk på et rådhus eller i et forsamlingshus.

I vores bil sidder der en GPS, som hjælper os med at holde styr på de mange kilomenter vi kører for MINLANDSBY. Den afslører et vildt heatmap over vores mange besøg.

Oversigt over steder vi har besøgt i 2019:

Hvad skal der ske i 2020 ?

I 2020 kommer vores stærke team, måske ikke til at køre så mange kilometer, men i stedet at fokusere på at konvertere alt vores indsamlet viden til landsby-algoritmer, der har til formål at styrke fællesskabet og skabe en endnu stærkere platform.

MINLANDSBY 2.0 bliver en helt ny platform med det samme fokus, men med alle de ting vi har manglet i den første udgave af MINLANDSBY.

Vil du høre mere om MINLANDSBY 2.0 så kontakt os her.

Må jeg være med ? Fællesskab og deleøkonomi i landsbyen.

Landsbyens ”fællesskabs-DNA” har en fantastisk styrke, som MINLANDSBY ønsker at sætte på en digital formel. Denne formel udarbejdes i forskellige trin, med den nuværende platform som der i første omgang kan skabe en lokal identitet og lige nu udvikles der endnu flere muligheder for skabe digitale fællesskaber der kan mødes i den fysiske verden.

Hvad er de deleøkonomiske perspektiver ved MINLANDSBY ?

Kernen i deleøkonomi er landsbyens ”fællesskabs-DNA” og ønsket om at have indflydelse på det sted man bor.

Det er måden landsbyerne dyrker fællesskabet og den stærke tillid til hinanden, der gør landsbyboerne til frontløbere inden for deleøkonomi. MINLANDSBY mener, at det er den høje ”sociale kapital”, der giver en høj ”dele-kapital” altså selve værdien i det at dele. Hvis vi kan være med til at højne den ”sociale kapital” i byer, landsbyer og på tværs af kommunerne, tror vi på, at det kan være med til at højne potentialet for ”dele-kapitalen”.

MINLANDSBY arbejder med at skabe fællesskaber i de danske landsbyer og derved skabe en endnu større sammenhængskraft i landsbyen og ikke mindst mellem landsbyerne og deres kommuner. Det handler derfor ikke om kun om at dele ting, men derimod også om at dele fysiske omgivelser ved eksempelvis at kortlægge særlige og lokale steder der ikke repræsenteres andre steder, såsom kartoffelboder ved vejen eller dele sociale oplevelser gennem kalenderen.

Desuden anvender MINLANDSBY pt. samkørselsportalen GoMore for at undersøge fundamentet for landsbyernes fælles samkørselsvaner, hvilket skal danne grundlag for en konkret landsbysamkørselsfunktion.