Tak til Kurt, Poul og alle de andre frivillige …

Fantastisk arrangement i Grundfør i dag. Netop nu er vi på vej hjem fra landsbyen Grundfør ved Hinnerup- Århus, som i dag afholdt Landsbytræf – Oplev landsbyen. Stor respekt til alle de frivillige. Imponerende hvad sådan en landsby lige kan stable på benene.

På vej mod bilen talte jeg med Kurt og Poul. De bor i nabolandsbyen Søften. De er frivillige og en af grundende til at dette kan lade sig gøre.

IMG_8707Læs meget mere om vores oplevelse af dagen i Grundfør i vores næste nyhedsbrev som kommer i næste uge  Tilmeld dig her

Det boblede af ideer på Sonnerupgård Gods!

unnamed

Min Landsby deltog i dag i det sidste af to borgermøder om “Levedygtige Landsbyer”. Det foregik på Sonnerupgård gods i Hvalsø. En fantastisk stemning og gode input fra deltagerne, som var ivrige efter at bidrage med gode ideer og kommentarer.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen har udpeget 10 medlemmer til det nye udvalg for levedygtige landsbyer, med kompetencer inden for flere områder, bl.a. erhvervsudvikling, fysisk planlægning, foreningsliv og offentlig service. Udvalget som Steffen Damsgaard er en del af, forventes at aflevere sine anbefalinger til erhvervsministeriet i starten af 2018.

Til begge borgermøder deltog en god blanding af landsby interesserede, landsbyfolk kommuner, ildsjæle, iværksættere og virksomheder. Det boblede af ideer og der er virkelig noget at tage med videre til ministeren.

I sidste uge var vi i Egtved, hvor input og kommentarer fra salen handlede meget om transport og samkørsel og i dag i Hvalsø blev der sat fokus på, hvordan man tiltrækker virksomheder til landdistrikterne.

Min Landsby var sammen med fire andre oplægsholdere inviteret til at holde et kort inspirationsoplæg, som havde følgende overskrifter:

Hvordan styrkes den lokalstrategiske kapacitet?

v/ Hanne Tanvig, Københavns Universitet

Samarbejde på tværs af landsbyer

v/ Jørgen Ørgaard, Landsbyklyngen Mols i udvikling

Digitale muligheder for understøttelse af fællesskab

v/ Rikke Skræddergaard, Min Landsby

Hvordan kan vilkårene for erhverv på landet fremmes?

v/ Hanne Risgaard, Skærtoft Mølle

Landbyernes rolle i samfundet
v/ Kaare Dybvad, forfatter og folketingspolitiker

 

I kan læse mere om borgermøderne i vores næste Nyhedsbrev. Her kan du også læse om årets Landsbytræf d 23. september i landsbyen Grundfør i Favrskov Kommune, hvor Min Landsby også deltager. Er du interesseret i at følge med og få vores nyhedsbrev tilsendt  Tilmeld dig her

 

 

MIN LANDSBY SKAL INSPIRERE ERHVERVSMINISTEREN OG MINISTERIETS NYE UDVALG

NYT UDVALG SÆTTER FOKUS PÅ LEVEDYGTIGE LANDSBYER

Erhvervsministeren har lige før sommerferien nedsat et udvalg for levedygtige landsbyer, der skal komme med anbefalinger til, hvordan flere landsbyer kan gøres levedygtige. Udvalget skal dermed være med til at løfte regeringens ambition om at skabe vækst og udvikling i hele Danmark.

Udvalget består udover ministeren af :

  • Bent Jensen, CEO & Ejer, LINAK
  • Dorthe Winther, Formand, Sammenslutningen af Danske Småøer
  • Ellen Højgaard Jensen, Direktør, Dansk Byplanlaboratorium
  • John Wagner, Adm. direktør, De Samvirkende Købmænd
  • Laila Kildesgaard, Direktør, KL
  • Steffen Damsgaard, Formand, Landdistrikternes Fællesråd
  • Susanne Hovmand-Simonsen, Godsejer, Knuthenlund Gods
  • Søren Møller, Landsformand, DGI
  • Thorkild Ærø, direktør, prodekan, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Dansk Arkitektur Center (DAC) og Landdistrikternes Fællesråd går sammen om et arrangement der skal inspirere udvalget.

Dansk Arkitektur Center og Landdistrikternes Fællesråd sætter fokus på landsbyernes udvikling og inviterer nu til et spændende arrangementet er skal give udvalget gode råd.

Du kan være med, blive inspireret og vær med til at diskutere rammerne for fremtidens landsbyer.

Min Landsby er en del af en række inspirerende oplægsholdere på de 2 dage, skal fortælle om erfaringer og debatere landbyen i dag og i fremtiden.

Læs mere her:

https://minlandsby.dk/portfolio/danmarks-landsbyer-i-dag-og-i-fremtiden/

 

Fra Fjaltring til Fyn – “Landsbyernes Spor”

Landsbyernes spor skal også formidles digital.

 

Projektet “Landsbyernes spor” er et billede på hvordan Min Landsby fællesskabet kan løfte i flok – og skabe ideér sammen. Ideér – der både kan styrke den enkelte landsby – og samtidigt styrke landsbyerne i fællesskab.

I en kommende version i Min Landsby app ønsker landsbyerne at kunne generere klassiske vandre-, løbe og MTB ruter. Der fokuseres også på at lave tema-ruter som f.eks. lokalhistoriske vandreture, cykelruter for børn osv. Ruterne skal kombineres med allerede eksisterende knappenåle i Min Landsby app.

 

Projektet Landsbyernes Spor er tættere på at blive en realitet

Projektet har nu fået støtte af Erhversminiseriets forsøgspulje og nu skal Min Landsby sammen med Tårup på Fyn finde de restenrende midler for at realisere projektet. Tårup er projektholder på forsøget og skal afprøve rutegeneratoren før den implementeres for resten af lokalområderne.

Implementeringen vil blive tilgængelig for alle landsbyer og lokalområder i Min Landsby app, hvorved man på en smart, effektiv og fælles platform formidler landsbyen spor og seværdigheder.

På sigt vil det være oplagt at danne en fra “Landsby til Landsby” cykelrute, vandrerute osv tværs gennem Danmark, med lokale “landsby-rute-loops”, som gør det muligt at trække besøgende ind i landsbyen, for at opleve de lokale historier og besøge landsbyens lokale attraktioner.

Ruteprojektet vil være en synlig manifestation af det tværgående landsbysamarbejde, som er spirende i disse år. Konkret vil det for området omkring Tårup medvirke til, at formidle lokale historier, men det vil også åbne op for at skabe endnu mere sammenhængskraft mellem landsbyerne omkring Tårup og på sigt landsbyer i hele landet.

Nørre Snedes sprudlende fællesskab

I disse dage er Nørre Snede kommet på Min Landsby app efter at have forberedt sig i flere måneder. Et af deres vigtigste tiltag er deres ambassadørkorps som består af “Formand Dennis”, Finn, Louise, Stine, Tinne og Sofus. Lige nu står de på torvet i Nr. Snede og fortæller om deres nye app. Ambassadørkorpset skal være med til at sætte skub i Min Landsby app i Nørre Snede og komme med input til videreudvikling af Min Landsby. Det sprudlende Ambassadørkorps i Nørre Snede består af en blandet flok – unge som ældre, som virkelig har styr på, hvad der sker i Nørre Snede. Den ældste i gruppen er Sofus, som allerede har lavet en brugermanual til de ældre brugere af Min Landsby app. Sofus har givet os lov til at benytte den til andre landsbyer.

Se den yngste Stine og den ældste Sofus præsentere sig selv:

Refsvindinge vælger Min Landsby App.

I aften går turen til det fynske, hvor Min Landsby besøger Refsvindinge. Landsbyens navn lyder måske bekendt og kan du lide øl, så ved du nok hvorfor. Det berømte familiebryggeri med den kendte øl Ale nr. 16 kommer fra Refsvindinge. Men landsbyen har også en aktiv friskole, et forsamlingshus og meget meget mere, som vi allerede glæder os til at lære at kende. Det er Nyborg Kommune der finansierer opstarten og derfor kan landsbyen hurtigt og nemt komme i gang og prøve det af.

Fra Ulbølle til Vammen

Landsbyer er meget forskellige og alligevel har de så meget til fælles!

#minlandsby #ulbølle #vammen #minlandsbypåvejtilheledanmark

Min Landsby på besøg i landsbyen Ulbølle Svendborg Kommune

 

Min Landsby på besøg i landsbyen Vammen i Viborg Kommune

 

 

 

Min Landsby på Sydhavsøerne

Min Landsby App fællesskabet vokser og nu er landsbyer fra sydhavsøerne i Guldborgsund Kommune repræsenteret i appen. Vi er netop nu på vej hjem fra Falster og det har været nogle helt vilde dage. Toreby og omegn blev logget på i foråret og nu har vi også Guldborg og omegn, Eskilstrup, Gedser og Sakskøbing med. Vi er i dialog med flere interesserede områder. Guldborgsund kommune betaler for 10 licenser i appen, så du kan stadig nå at melde dig på banen, hvis du bor i Guldborgsund Kommune og har lyst til at afprøve Min Landsby app i dit lokalområde/landsby.

#guldborgogomegn #eskilstrup #gedser #sakskøbing #torebyogomegn #minlandsbyiguldborgsundkommune #minlandsbypåsydhavsøerne #minlandsby #guldborgsundkommune

Iværksætter på prøve

I denne uge har vi Kasper Brun Jakobsen i praktik. Kasper går i 8 klasse på Fjaltring Friskole og er i denne uge på besøg for at prøve iværksætterlivet af sammen med Min Landsby.  Kasper præsenterer sig selv herunder:

Mit navn er Kasper, og jeg er i praktik for Min Landsby. Grunden til at jeg har valgt at tage praktik ved Min Landsby er at jeg Jeg gerne ville lære hvad og hvordan tingene foregår når man laver/ arbejder med en app. Så da jeg hørte at Min landsby appen var i nærheden tænkte jeg at det var en perfekt chance for at prøve det.