Min Landsby havde inviteret interessenter fra landsbyerne Ramme og Lomborg til en drøftelse af hvordan de kom i gang med at bruge Min Landsby app. På mødet skulle det også drøftes om Ramme og Lomborg skulle smelte sammen i Min Landsby app. Allerede nu arbejder Ramme og Lomborg meget sammen, både med Idræt og gymnastikforeningen, men de har også fået skabt en god løsning med at børnehaven ligger og Lomborg, og skolen i Ramme. Herved skaber de grobund for liv og aktiviteter begge steder. En cykelsti i flot natur, med mange af fortidens gravhøje på den ene side og Klosterheden i horisonten, på den anden side, binder de to landsbyer sammen, og minder hinanden om at “sammen gør vi forskellen”.  

Begge byer kunne se store perspektiver i at forsætte samarbejdet som Ramme – Lomborg i Min Landsby app, og blev hurtig enig om dette selvfølgelig var den fremadrettet plan.

Tak for et godt møde i Fjaltrings smukke Bethania!

IMG_0759