Vordingborg Kommune har købt 10 medlemskaber:

MINLANDSBY app styrker lokaldemokratiet

Det kan få en væsentlig betydning for demokratiet i lokalområderne, når en kommune indgår et samarbejde med iværksættervirksomheden, MINLANDSBY.

Virksomheden, der for nylig fik anerkendelse og investorer ved ejernes optræden i TV-programmet Løvens Hule, har indgået et samarbejde med Vordingborg Kommune.

Den populære MINLANDSBY app er præsenteret på et stormøde mellem borgere og kommune. Borgernes interesse var så markant, at Vordingborg Kommune nu har købt medlemskaber og opstartspakker til de første 10 landsbyer.

På rådhuset er der en forventning om, at købet kan være med til at styrke demokratiet i lokalområderne. Ole Hampenberg Andersen, chef for Strategi og Implementering, fortæller, at Vordingborg Kommune netop arbejder på at skabe lokal involvering, og her er MINLANDSBY app meget velkommen.

– Vi arbejder lige nu med at finde nye metoder til involvering af borgerne i det lokale demokrati. MINLANDSBY app er en nem og ligetil måde at holde en samtale i gang mellem borgerne, og det er en forudsætning for, at lokaldemokratiet kan udvikle sig, siger Ole Hampenberg Andersen.

Aktiviteter bliver mere synlige

Hos stifterne af MINLANDSBY er der en stærk overbevisning om, at MINLANDSBY app’en er et vigtigt redskab netop til at skabe dialog og lokalt samle data om værdier og aktiviteter, der er afgørende for lokalsamfund.

Medstifter Heino Smed Sørensen er begejstret for samarbejdet med Vordingborg Kommune. Han kalder det en blåstempling af, at MINLANDSBY er mere end en digital platform:

– MINLANDSBY er det helt rigtige koncept at sætte i gang, når man gerne vil sætte strøm på landsbyer og lokalområder på tværs. MINLANDSBY er en platform, hvor man kan skabe dialog og samle data om landsbyernes stedbundne potentiale og fællesskaber. Dialoger og data, der skal være med til at skabe en ny nærdemokratisk platform i Vordingborg Kommune. Vi glæder os til at være med til at samle det nære fællesskab i lokalområderne, på tværs af byer og sammen med kommunen, siger Heino Smed Sørensen.

Også hos Vordingborg Kommune er der et ønske om øget synlighed, når det gælder det mangfoldige liv i lokalområderne. Strategi- og implementeringschef Ole Hampenberg Andersen siger:

– Vi håber, at vi kan være med til at vise den mangfoldighed af aktiviteter, der er i landsbyerne og få flere til at møde op og måske på sigt også deltage som frivillige i de arrangementer, der skabes i landsbyerne.