Landsby Login Rolletyper

Landsby Login

Ambassadørens rolle:

Ambassadørens rolle er at være bindeledet mellem Landsbyen og Min Landsby. Samtidigt er ambassadørens rolle have “fingeren på pulsen” i forhold til hvordan det går med Min Landsby i opstart og driften. Er der noget vi skal have “skruet” på, er der noget vi skal have mere af, fremtidige ønsker idéer osv.

Det er også Ambassadørens rolle at videreformidle relevante informationer og viden til andre “brugere” med Landsby Login og andre borgere i Landsbyen eller lokalområdet. Det kan være alt fra en opdatering i appen eller et spændende projekt i en anden landsby man kan blive inspireret af.

Vi skal mindst have to ambassadører, omvendt skal der heller ikke være for mange. Ambassadørerne er meget vigtige for os, deres info og feedback er guld for os i vores videre arbejde med Min Landsby.

Ambassadøren har rettigheder til at redigere og oprette brugere, knappenåle og styre alle nyheder og arrangementer som bliver lagt på.      

“Bruger” til administrationen

“Bruger” til administrationen er lokale ildsjæle, og foreninger der lægger indhold på. Deres rolle er at få fortalt hvad der sker i deres foreninger i Landsby Nyhederne. Det kan være små dagligdags historier, markeringer opdateringer og meget andet. Indhold der svarer til indhold der kunne skrives i en ultralokalavis. Det er også vigtigt at få skrevet alle arrangementer og events ind på kalenderen.