Er det en førerløs bus ? Er det en elcykel, eller skal vi køre mere sammen ?

Den 1. oktober holder Aalborg universitet, Nordjyllands Trafikselskab, Ingeniørforeningens fagtekniske netværk og Nordjyske Planlæggere konference om mobilitet i landdistrikerne. Dagen vil blive præget af erfaringer, udfordringer og løsninger på mobilitetsudfordringerne i landdistrikerne.

Heino fra Min Landsby vil deltage på konferencen, og fortælle om hvilken rolle Min Landsby kan have i at være med til at løse mobilitetsudfordringerne i landdistrikerne.

I programmet står der:

Det er en alment kendt problemstilling at det er svært at lykkedes med alternativer til bilen i vores landdistrikter. Beslutninger om mobilitet tages i alle kommunens forvaltninger, beslutninger der påvirker borgernes hverdagsliv og behov for at transportere sig til skole, fritid, arbejde og uddannelse.

De fleste vælger bilen som det primære transportmiddel og for mange fungerer denne løsning fint, men der er nogle befolkningsgrupper der ikke har adgang til bil, og for dem kan det være udfordrende at klare den daglige transport til hverdagslivets funktioner.

Baggrunden for denne dag er, at vi kun kommer videre hvis vi samler aktører fra alle sider af bordet, for at belyse, hvorfor det er så svært løse denne problemstilling, samt hvilke løsninger der er/kommer.

Du kan læse programmet her (det bliver løbende opdateret):