NYT UDVALG SÆTTER FOKUS PÅ LEVEDYGTIGE LANDSBYER

Erhvervsministeren har lige før sommerferien nedsat et udvalg for levedygtige landsbyer, der skal komme med anbefalinger til, hvordan flere landsbyer kan gøres levedygtige. Udvalget skal dermed være med til at løfte regeringens ambition om at skabe vækst og udvikling i hele Danmark.

Udvalget består udover ministeren af :

  • Bent Jensen, CEO & Ejer, LINAK
  • Dorthe Winther, Formand, Sammenslutningen af Danske Småøer
  • Ellen Højgaard Jensen, Direktør, Dansk Byplanlaboratorium
  • John Wagner, Adm. direktør, De Samvirkende Købmænd
  • Laila Kildesgaard, Direktør, KL
  • Steffen Damsgaard, Formand, Landdistrikternes Fællesråd
  • Susanne Hovmand-Simonsen, Godsejer, Knuthenlund Gods
  • Søren Møller, Landsformand, DGI
  • Thorkild Ærø, direktør, prodekan, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Dansk Arkitektur Center (DAC) og Landdistrikternes Fællesråd går sammen om et arrangement der skal inspirere udvalget.

Dansk Arkitektur Center og Landdistrikternes Fællesråd sætter fokus på landsbyernes udvikling og inviterer nu til et spændende arrangementet er skal give udvalget gode råd.

Du kan være med, blive inspireret og vær med til at diskutere rammerne for fremtidens landsbyer.

Min Landsby er en del af en række inspirerende oplægsholdere på de 2 dage, skal fortælle om erfaringer og debatere landbyen i dag og i fremtiden.

Læs mere her:

https://minlandsby.dk/portfolio/danmarks-landsbyer-i-dag-og-i-fremtiden/