Min Landsby er mere end en app. Min Landsby er et fællesskab, som kan være med til at dele nytænkning og vækst. Gennem landsbyens virketrang og fantastiske  vi-gør-det-selv kultur kan vi på tværs af landet skabe et netværk, hvor vi deler hinandens ressourcer, ideer og initiativer. På tværs af gamle skel, landsbygrænser og kommuner skabes nye fællesskaber. Lad landsbyerne mødes og måske smelte sammen og få en ny identitet. Min Landsby ser et kæmpe potentiale i at samarbejde på tværs af landsbyer og landsbyklynger. Lad os dele hinandens ressourcer #minlandsby #minlandsbyapp #landsby #landsbyklynge #delelandsby #deleby #vigørdetselvkultur #sammengørviforskellen

Copy of EastwayInstitute ofPerformanceArts (1)