Vi har igennem vores arbejde i MINLANDSBY mødt mange fantastiske mennesker, som lever og ånder for at skabe værdifællesskaber. En rigtig god sparringspartner, som vi ofte mødes med, er Pro-Vins fra Spøttrup.

Pro-Vins er ligesom os selv en lille virksomhed, i en lille landsby, men med store visioner om at udvikle lokalområderne. Pro-Vins har udgivet et magasin med titlen ”Tankerækker – om livet på landet under COVID-19”. I magasinet stiller de spørgsmålstegn ved, om der i forbindelse med COVID-19, er opstået en ny dagsorden, som landsbyerne med fordel kan gribe?

Vi, i MINLANDSBY, har med stor glæde og interesse læst magasinet, hvor Sille Christiane Linnet, Berit Brungaard og Ditte Staun har talt med 12 forskellige mennesker fra deres samarbejde med lokalområderne på Limfjordshalvøerne Salling og Nordfjends.

Det er livsbekræftende læsning, som sætter værdierne og livet på landet i perspektiv. Tankerækkerne vidner om, at livet på landet nu tillægges større værdi. Glæden ved plads, frihed og tryghed bevidstgøres og både selvforståelsen og følelsen af ligeværd vokser. Det kunne tyde på, at der ses lysere på fremtidens muligheder.

I kølvandet af en ny dagsorden, med fornyet energi og tro på fremtiden, efterspørger Pro-Vins, hvad der så skal til for at bygge bro mellem land og by. Under Coronaen byggede kunsten bro mellem os alle – sangen blev det fælles kulturelle fri- og møderum.

I MINLANDSBY oplever vi også, at Corona har gjort noget positivt ved selvforståelsen i landsbyerne. Vi mærker, at viljen og selvtilliden vokser, når livsformer som forbindes med livet på landet tillægges positiv opmærksomhed. Gennem vores app med tilhørende motto; ”Sammen gør vi forskellen”, ønsker vi, ligesom Pro-Vins at skabe et fælles udviklings- og møderum.

I MINLANDSBY-appen ser vi mange kreative og nytænkende tiltag, for at bevare fællesskabsfølelsen. Se bare Gedstens opslag i appen, hvor der idag d. 27/8 arrangeres TAKE AWAY – Fællesspisning.

Del endelig flere af jeres tiltag for at bevare fællesskab og nærvær, og del også jeres små fortællinger om livet og værdierne udenfor storbyen.

#sammengørviforskellen

#vibyggerbro

#Pro-Vins #provins

#MINLANDSBY #landsby